header

Teritoriul GAL Calugara

Teritoriul acoperit prin prezentul Parteneriat este un spațiu omogen sub aspectulcaracteristicilor socio-economice, cultural si spiritual, delimitat de localitațile, Pojejena siSocol, la sud, Eftimie Murgu la est, Gradinari la vest si Goruia la Nord, toate in judetul CarasSeverin si Regiunea Vest.

Teritoriul Parteneriatului Calugara, se întinde pe o suprafața de 1849,06 km2,pe raza județuluiCaras Severin și cuprinde 20 unitațăți administrativ teritoriale. Populația acestui teritoriu estede 32.014 locuitori. Cele 20 de UAT-uri împreună cu satele arondate cuprind un numar de 63de localitati. Elementele ce conferă unicitate şi dau valoare spaţiului istorico-geografic alMicroregiunii Calugara, sunt aspectele legate de multietnicitate şi multiculturalitate, celelegate de mediu, teritoriul fiind cu multe zone protejate.In acest teritoriu convieţuiesc în deplină armonie: români, germani, maghiari, sârbi, cehi,rromi etc, din acest punct de vedere Microregiunea Calugara, fiind un model de convieţuireinteretnică, concept care este specific politicii Uniunii Europene.

Din punct de vedere geografic, teritoriul Microregiunii Calugara cuprinde forme de reliefvariate, de la campie joasa, comunele Vrani,Berliste, Racasdia, Gradinari, pana la zonedeluroase si montane, comunele Ciclova Romana, Sasca Montana. Zona muntoasă estereprezentată de Munţii Banatului, cu ramurile, Muntii Aninei si Muntii Oravitei, MuntiiAlmajului. Altitudinile sunt cuprinse între 600-900 m. Între acestea, o zonă aparte oconstituie Depresiunea Almăjului, străjuită din toate părţile de culmi nu prea înalte.Formelede relief existente favorizeaza ocupatiile economice cu specific agricol si forestier.Climateritoriului Microregiunii Calugara este continental moderată cu nuanţe sub-mediteraneene,subtipul climatic bănăţean caracterizându-se prin circulaţia maselor de aer atlantic şi prininvazia maselor de aer mediteranean.

Temperatura medie multianuală este cuprinsă între 10° şi 11°C, în zonele de câmpie,Dealurile Ciclovei şi Zona depresionara Almaj. Precipitaţiile medii anuale cresc de la 700 -800 mm/mp în zonele joase, înregistrând până la 1400 mm/mp în munţii Oravitei si Aninei.Acest tip de clima favorizeaza practicarea unei varietati insemnate de culturi agricole.Vânturile dominante sunt: Austrul, cu direcţie sud-vest; Coşava, cu direcţia nord-est; Föhnul,care bate frecvent în lunile de iarnă din direcţia nord-est cu o viteză de 1,7 m/s.

Teritoriul acoperit de Parteneriatul Calugara, dispune de o bogată reţea hidrografică formatadin cursurile de apă, Caras, Nera, Minis, Vicinic, cu afluenţii lor. Nera izvorăşte din MasivulSemenic, străbate Depresiunea Almăjului şi pătrunde apoi în sălbaticele sale chei, cele mailungi din ţară (22 km). Are ca afluenţi râurile: Miniş, Lăpuşnic, Moceriş, Prigor, Rudăria,Bănia şi Şopot. Dunărea formează limita sudică a Microregiunii Calugara, pe o lungime de 30km. Lacurile naturale mai însemnate sunt de natură carstică: Lacul Dracului, cel mai marelac carstic cu o suprafaţă de 700 mp şi Lacul Ochiul Bei în Munţii Aninei, cu o suprafaţă de284 mp. Lacurile antropicedestinate producerii energiei electrice, alimentării cu apă potabilăşi industrial a localităţilor sunt:Tăria (Bozovici), Gura Golumb (pe Miniş), Poneasca (laPoneasca).Cascadele din teritoriul Microregiunii Calugara, sunt:Bigăr, Beuşniţa, Şuşara,Sodol etc.Există însemnate rezerve de ape subterane, dintre care se remarcă izvoareletermominerale de la Greoni, comuna Gradinari.

Microregiunea Calugara, are o floră deosebită, multe specii fiind rare sau declaratemonumente ale naturii. Dintre acestea se pot enumera: Pinul Negru de Banat, Alunul turcesc,Garofiţa bănăţeană, Garofiţa albă, Bulbuci, Bujorul de pădure, Bujorul de Banat, Măceşul deBeuşniţa, etc. Începând cu regiunea de câmpie, până la crestele munţilor se succedurmătoarele zone de vegetaţie: zona stepei si silvostepei, unde intalnim plopul,salcia,fagul,stejarul pufos,carpinita; Zona padurilor este reprezentata de padurile de fag,paltin, bradsi molid; zona alpina este reprezentata de pajisti,ienupar,afinul,jnepeni.Fauna cuprinde multeanimale şi păsări, printre care: Scorpionul, Faşă, Vipera cu corn,Balaurul (cea mai marereptilă din Europa), Broasca ţestoasă de uscat, Acvila regală, Vulturul alb, Acvila ţipătoare
mare, Acvila ţipătoare mică, Corbul, Buha, Egreta mică, Guşterul, Şopârla de ziduriLa nivelul Microregiunii Calugara,

 

1 Ciclova Română județ Caraș-Severin
2 Ilidia județ Caraș-Severin
3 Socolari județ Caraș-Severin
4 Răcășdia județ Caraș-Severin
5 Vrăniuț județ Caraș-Severin
6 Ciuchici județ Caraș-Severin
7 Macoviște județ Caraș-Severin
8 Nicolinț județ Caraș-Severin
9 Petrilova județ Caraș-Severin
10 Naidăș județ Caraș-Severin
11 Lescovița județ Caraș-Severin
12 Goruia județ Caraș-Severin
13 Gârliște județ Caraș-Severin
14 Giurgiova județ Caraș-Severin
15 Ciudanovița județ Caraș-Severin
16 Jitin județ Caraș-Severin
17 Grădinari județ Caraș-Severin
18 Greoni județ Caraș-Severin
19 Vărădia județ Caraș-Severin
20 Mercina județ Caraș-Severin
21 Vrani județ Caraș-Severin
22 Ciortea județ Caraș-Severin
23 Iertof județ Caraș-Severin
24 Sasca Montană județ Caraș-Severin
25 Bogodinț județ Caraș-Severin
26 Potoc județ Caraș-Severin
27 Eftimie Murgu județ Caraș-Severin
28 Bănia județ Caraș-Severin
29 Gârbovăț județ Caraș-Severin
30 Dalboșeț județ Caraș-Severin
31 Bârz județ Caraș-Severin
32 Boina județ Caraș-Severin
33 Boinița județ Caraș-Severin
34 Prislop județ Caraș-Severin
35 Reșița Mică județ Caraș-Severin
36 Șopotu Vechi județ Caraș-Severin
37 Pojejena județ Caraș-Severin
38 Belobreșca județ Caraș-Severin
39 Divici județ Caraș-Severin
40 Radimna județ Caraș-Severin
41 Șusca județ Caraș-Severin
42 Cărbunari județ Caraș-Severin
43 Știnăpari județ Caraș-Severin
44 Socol județ Caraș-Severin
45 Baziaș județ Caraș-Severin
46 Câmpia județ Caraș-Severin
47 Pârneaura județ Caraș-Severin
48 Zlatița județ Caraș-Severin
49 Ticvaniu Mare județ Caraș-Severin
50 Cârnecea județ Caraș-Severin
51 Secășeni județ Caraș-Severin
52 Ticvaniu Mic județ Caraș-Severin
53 Berliște județ Caraș-Severin
54 Rusova Nouă județ Caraș-Severin
55 Rusova Veche județ Caraș-Severin
56 Milcoveni județ Caraș-Severin
57 Iam județ Caraș-Severin
58 Bozovici județ Caraș-Severin
59 Lăpușnicul Mare județ Caraș-Severin
60 Moceriș județ Caraș-Severin

 

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.