header

Masuri

Măsuri → Indicatori de rezultat
M9
Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe
– Numărul cursurilor  de formare desfășurate (nr.1);
– Numărul participanților  la formare (nr.20);
– Cheltuieli publice totale (15.000 eur);
M2
Sprijinirea activitatilor agricole
– Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti; (nr3)
– Număr de locuri de muncănou create   (nr.3);
M12
Sprijinirea activitatilor fermelor mici
– Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr.2);
M7
Sprijinirea tinerilor fermieri
– Număr de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr.7);
– Număr de locuri de muncă nou create (nr.7);
M6
Sprijinirea activitatilor silvice
– Nr. de exploataţii agricole/beneficiari sprijiniti (nr.1);
M5
Crearea şi promovarea competitivității
– Numar de exploatatiiagricole care primesc sprijin pentru participarea lsa sisteme de calitate, la piete locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori (nr.2);
– Număr de locuri de muncă nou create.  (nr.3)
M4
Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei regenerabile si al economisirii energiei
– Totalul investitiilor (30.000 eur);
M3
Sprijinirea activitatilor non-agricole
– Locuri de muncă nou create (nr.11);
– Numarul de entitati private sprijinite ptr infiintare/modernizare de activitati non agricole (nr.7).
M10
Investiții pentru ocupare grupurilor marginalizate
– Număr proiecte implementate (nr.1);
‘- Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri  îmbunătățite (nr.20)
M1
Dezvoltarea  si modernizarea  localităților rurale
– Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri  îmbunătățite (nr.2000);
– Număr de comune sprijinite (nr.15);
M8
Promovarea incluziunii sociale
– Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite (nr.500);
– Numărul  comunităților  deservite (nr.1);
– Numar de acțiuni locale care previn marginaliziarea, excluziunea, radicalizarea, segregarea (nr.1);
– Nr. seviciilor sociale înființate la nivelul  UAT (nr.1);
M11
Dezvoltarea infrastructurii IT & C
– Populatia neta care beneficiaza de servicii TIC (nr.20).
– Nr gospodarii din sapțiul rural care beneficiaza de infrastructura ITC imbunatatita (nr.5);
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.