header

M11/6C Dezvoltarea infrastructurii IT & C

1.-Anexa-1-FINALA-M11_6C-Cererea-de-Finantare_v02_OK

1.-Cerinte-minime-obligatorii-infrastructura-broadband-update-20.03.2017

02.-Anexa-2-Fisa măsurii_11_VOk

2.-clarificari_procedura_notificare_a_ANCOM

2.-LZA37GAL-2014-2020-actualizata-31-01-2017

03.-Anexa-3-MODEL-STUDIU-DE-FEZABILITATE

3.-Adresa_ANCOM_SC-DER-13638_19.05.2017

04.-Anexa-4-M11_6C-Memoriu-Justificativ

05-.Anexa-5-Recomandari-elaborare-ACB

5.-20150526_Rspuns_MADR_LZA_dup_consultare-26.05.2017

06.-Anexa-6-Declaratie-incadrare-in-categoria-de-IMM

07.-Anexa-7_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

08.-Anexa-8_Declaratie_privind_asigurarea_accesului_operatorilor_interesati_sa-si_dez

09.-Anexa9-DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR-GAL-Calugara

10.-Anexa-10-M11_6C-Declaratie-protectie-date-cu-caracter-personal

11.-Anexa-11-Declaratie_privind_intreprinderile_in_dificultate

12.Anexa-12-M11-6C-Declaratie-pe-propria-raspundere-a-solicitantului-privind-respectarea-regulii-de-cumul-a-ajutoarelor-de-stat-şi-minimis

13.-Anexa-13-Model-declaratie-incadrare-in-HG-226_2015

14.-Anexa-14-M11_6C-Declaratie-asumare-reziliere-contract-de-finantare

15.-Anexa-15-Declaratie-privind-comunicarea-datelor-catre-ANCOM

16.-Anexa-16-model-declaratie-privind-inregistrarea-proiectului-în-cadrul-altei-măsuri-din-PNDR-1

17.-Anexa-17-Model-HCL-pt-implementare-proiect-2

18.-Anexa-18-Model-Contract-de-Finantare

Apel slectie forma simplificata 2 OK

Apel slectie forma complexa 2 OK

F_03-M1_6B-Partea-a-II-a-la-Fisa-de-solicitare-informatii-suplimentare-F_03

Fisa-de-verificare-a-eligibilitatii-F_02_OK

Fisa-de-verificare-a-conformitatii-F_01

Fisa-de-evaluare-a-criteriilor-de-selectie-F_05_v02_OK

Fisa de verificare pe teren

GHIDUL-SOLICITANTULUI-Măsura_M11-6C-Dezvoltarea-infrastructurii-ITC-v.04

Raspuns ANCOM GAL Calugara

ProtocolAFIR_INSCCP130_26_07_2017

Data publicare: 18.12.2019

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.