header

M3/6A Sprijinirea activitatilor nonagricole

Apelul 2/ 2023

1-Cerere-de-finantare-M3-2023- FEADR v septembrie2

-Ghid-M3-2023-FEADR-v5-2 sept 2023

3-Fisa-Masurii-3-6A

4-M3-Fisa-criterii-de-selectie – FEADR

5-M3-Fisa-de-verificare-a-conformitatii – FEADR

6-Fisa_eligibilitate_M3-FEADR

9-Fisa-de-verificare-pe-teren

Anexa 2.1 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG_907

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_2023-v3

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Declaratie-dubla-finantare

Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR

IDUL-ul

Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale_in_accesarea_PNDR_2014-2020

Memoriu-justificativ

MODEL CONTRACT DE FINANTARE

Data publicare: 20.09.2023

 

Apelul 1 /2023

Anexa la raport de selectie intermediar nr. M3/6A 1465 – 21.07.2023

Data publicare: 21.07.2023

1-Cerere-de-finantare-M3-2023- FEADR

2-Ghid-M3-2023-FEADR

3-Fisa-Masurii-3-6A

4-M3-Fisa-criterii-de-selectie-FEADR

5-M3-Fisa-de-verificare-a-conformitatii – FEADR

6-Fisa_eligibilitate_M3-FEADR

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_2023

Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

9-Fisa-de-verificare-pe-teren

Anexa 2.1 – STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG_907

Memoriu-justificativ

DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR

Declaratie-dubla-finantare

Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

Instructiuni_privind_evitarea_crearii_de_conditii_artificiale_in_accesarea_PNDR_2014-2020

IDUL-ul

MODEL CONTRACT DE FINANTARE

Data publicare: 20.03.2023

 

GHIDUL_SOLICITANTULUI-M3-2023-FEADR si EURI

Consultativ

Data publicare: 23.02.2023

Masura 3 Apelul 1/2020

 

2-Ghid-M3-2020-final -revizuit conform erata

6- Fisa_eligibilitate_M3 revizuita conform eratei

Data publicare: 05.11.2020

 

 

Declaratie dubla finantare

Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private-1

Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate-1

Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02-1

Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica-1

Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis-1

Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-1

DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR-1

IDUL-ul

IDUL-ul-1

Instructiuni_evitare_conditii_artificiale-1

Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_final-1

Memoriu-justificativ-1

Model_Contract_de_Finantare-1

STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

1- Cerere de finantare M3 final

2 – Ghid M3 – 2020 final

3- Fisa Masurii 3-6A

4 – M3-Fisa-criterii de selectie

5 -M3-Fisa de verificare a conformitatii

6- Fisa_eligibilitate_M3

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_finala-1

9- Fisa de verificare pe teren

 

Data publicare: 21.10.2020

 

 

Masura 3 Apelul 1/2019

1- Cerere de finantare M3 final 6A

2 – Ghid M3

3 – Fisa Masurii 3-6A

4 – M3-Fisa-criterii de selectie

5 – M3-Fisa de verificare a conformitatii

6 – Fisa_eligibilitate_M3

9 – Fisa de verificare pe teren

Anexa_7_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_finala

Angajament_pe_propria_raspundere_privind_utilizarea_cofinantarii_private

Declaratia_neincadrare_in_firme_in_dificultate

Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M02

Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica

Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis

DECLARATIE-raportare-plati-efectuate-de-AFIR

IDUL-ul

IDUL-ul

Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Instructiuni_evitare_conditii_artificiale

Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor_final

Memoriu justificativ

Model_Contract_de_Finantare

STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B

STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

STUDIUL_de_FEZABILITATE_HG28

STUDIUL_de_FEZABILITATE_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Data publicare: 16.05.2019

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.