header

Ghid M2

Partea 1

Anexa-11-M2_2A-Ghidul depozitării gunoiului de grajd în fermele individuale

Anexa-12-M2_2A-Declarație-pe-propria-răspundere-privind-angajamentul-de-raportare-către-Asociația-GAL-Călugăra-2

Anexa-13-M2_2A-Declaratie-pe-proprie-raspundere-creare-locuri-de-munca

Anexa-14-M2_2A-Declaratie-protectie-date-cu-caracter-personal

Anexa-15-M2_2A-Lista_UAT_din_zonele_montane_(ZM)

Anexa-16_M2_2A-Lista_actelor_normative_utile

Anexa-17-M2_2A_Ratele de transformare în UVM pe specii și categorii de animale în conformitate cu Regulamentul UE nr. 808 din 2014

Anexa-18-M2_2A-Fisa-de-verificare-a-conformitatii

Anexa-19-M2_2A-Fisa_de_evaluare_generala_a_proiectului

Anexa-20-M2_2A-Fisa-de-verificare-a-criteriilor-de-selectie

Anexa-21-Procedura-de-evaluare-si-selectie-GALCalugara_v2

Fisa de verificare pe teren

GHIDUL-SOLICITANTULUI-M2-2A–Sprijinirea activităților agricole

1.-Anexa-1-M2_2A-Cererea-de-Finantare

Anexa-2-M2_2A-STUDIU_de_FEZABILITATE

Anexa3 – Fisa Masurii M2_2A

Anexa-4-M2_2A-Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola

Anexa-5-M2_2A-Cod_Bune_Practici_Agricole

Anexa-6-M2_2A_Angajament_propria_raspundere_PRIVIND_UTILIZAREA_COFINANTARII

Anexa-7-M2_2A-Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

Anexa-8-M2_2A-Lista_rase_autohtone_(indigene)

Anexa-9-M2_2A-Instructiuni-privind-evitarea-crearii-de-conditii-artificiale-in-accesarea-PNDR-2014-2020-2

Anexa-10-M2_2A-Lista_UAT_din_zone_cu_constrangeri

Partea 2

OK_Anexa-7-M2_2A-Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ

OK_Anexa-7-M2_2A-Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ-_completare

Data publicare: 10.06.2019

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.