header

Despre GAL Calugara

Crearea Grupurilor de Actiune Locala este una din initiativele complementare altor parghii de dezvoltare rurala, dar foarte importanta in ceea ce insemna succesul dezvoltarii rurale a teritoriului acoperit de Parteneriatul Calugara. Programul LEADER din PNDR 2014 -2020, este pentru Parteneriatul- Calugara un instrument important in sporirea dezvoltarii economice si sociale a U.A.T.-urilor component si reducerea disparitatilor dintre spatiul rural specific Parteneriatului si zonele urbane apropiate sau alte zone din regiunea VEST,  in promovarea incluziunii sociale.

Strategia de dezvoltare rurală a teritoriului acoperit de Parteneriatul – Calugara, este complementara si se înscrie în contextul de reformă şi dezvoltare pe care si-l propun UAT-urile componente, judetul Caras Severin, Regiunea Vest, Romania si UE, prin strategia Europa 2020. Strategia de Dezvoltare Locala este subordonata principiului Dezvoltarii Durabile. Conform acestui principiu, dezvoltarea teritoriului acoperit de Micoregiunea Calugara, prin implicarea tuturor actorilor locali, va  corespunde necesităţilor generaţiilor actuale fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor necesităţi. Pentru actorii Parteneriatului Calugara, dezvoltarea durabilă înseamnă „A gândi global şi a acţiona local”.Dezvoltarea durabilă înseamnă si recunoaşterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente.Dezvoltarea durabilă sustenabila, înseamnă ameliorarea calităţii vieţii respectând capacitatea ecosistemelor de a susţine aceasta viata.  O provocare importantă a acestui tip de dezvoltare o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe noi moduri de implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de participare.

Obiectivele importante urmarite de SDL – Calugara,vizeaza  o economie inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii,inovarii,energiei/mediului, ocuparii fortei de munca si imbunatatirea competitivitatii in general. Din punct de vedere al dezvoltării, teritoriul acoperit de Microregiunea Calugara,este exclusiv rural, cu dispersie mare a localiatatilor, care înregistrează un decalaj semnificativ faţă de alte zone din regiunea Vest. zonele urbane din apropiere. De asemenea  se caracterizează prin: deficienţe structurale persistente (numărul mare al populaţiei ocupate în agricultură, îmbătrânirea populaţiei, un număr mare de exploataţii de subzistenţă etc.); valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele şi productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistenţă; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităţilor economice, acces redus la credite; o piaţă a terenurilor nefuncţională; o modestă orientare către export; investiţii insuficiente în cercetare şi dezvoltare; accesul la servicii şi infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creşterea continuă a disparităţilor regionale; o pondere ridicată a populaţiei expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială; o administraţie publică insuficient de pregatita pentru asemenea provocari economice si sociale.

Renovarea şi dezvoltarea satelor  celor 20 UAT-uri partenere, dar mai ales protejarea resurselor de apă şi aer nu sunt doar o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii Microregiunii Calugara, ci şi un element esenţial în utilizarea eficientă a resurselor şi protecţia mediului. Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în Microregiunea Calugara,ci stimulează activităţile de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale şi crearea de locuri de muncă.

Dezvoltarea  Microregiunii-Calugara vizeaza urmatoarele obiective/priorități.

 

Instrumente și măsuri:

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul LEADER. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele LEADER, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.